• Uitnodiging aan alle ereleden en leden van JSV Nieuwegein, tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van JSV Nieuwegein.

     Agenda ALV