• Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 December 19:30

  Het bestuur van vv JSV-Nieuwegein nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 12 december om 19:30 uur in het clubhuis van JSV-Nieuwegein.

  We zijn op zoek naar een Secretaris. Geïnteresseerd in een bestuursfunctie bij JSV Nieuwegein? Dan kun je dit aangeven via e-mail naar bestuur@jsv-nieuwegein.nl.

  (Voorlopige) agenda algemene ledenvergadering JSV Nieuwegein.

  Datum: dinsdag 12 december 2023 Aanvang: 19:30 uur Locatie: clubhuis JSV

  1. Opening

  2. Notulen ALV 15 juni 2023

  3. Ingekomen stukken

  4. Bestuursverkiezing, door het bestuur worden voorgedragen aan de leden:

  a. Communicatie, Niek de Heuvel

  b. Sponsoring, Sander van Langeraad

  c. Voorzitter, Wail Shabaan

  d. Functie van secretaris is vacant

  5. Financiële Resultaten 2022/2023

  6. “Rondje langs de velden”

  a. Algemeen

  i. Sanctiebeleid

  b. Wedstrijdzaken

  c. TTB

  d. (Veld)beheer

  7. Sluiting

  Zijn er punten die je wil inbrengen naar aanleiding van bovenstaande agenda? Stuur deze dan voor 5 december naar bestuur@jsv-nieuwegein.nl. De (definitieve) stukken voor de vergadering digitaal beschikbaar gesteld via de ALV pagina.

  Met sportieve groet,

  Bestuur vv JSV Nieuwegein