• 8 december 2010

   

  Op 2 december ben je bijgepraat over de allereerste wedstrijd die JSV speelde. Dat was op zaterdag 1 mei 1926. Vandaag staan we stil bij de eerste van de vijf keren, dat onze vereniging is verhuisd. We maken wederom dankbaar gebruik van het artikel 'Voetbal in het dorp Jutphaas', dat de Historische Kring Nieuwegein in 1992 uitbracht.

  "Het bestuur heeft van meet af aan ingezien", zo schrijven de heren Daalhuizen en De Reuver, "dat het speelveld op Plettenburg eigenlijk alleen maar nadelen heeft: het ligt ver van het dorp en is heel moeilijk bereikbaar. Het gelukt om al in de zomer van 1926 een nieuw terrein te bemachtigen; het wordt gehuurd van boer Oostveen en het ligt aan de IJsselsteinseweg achter het café "d' Oranjeboom" bij de Doorslagsluis.

  Voordat het speelveld in gebruik genomen kan worden, moet er nogal wat werk verzet worden. Met man en macht worden de greppels in de akker volgestort met goede grond en wordt er gras ingezaaid.

  Het Utrechts Nieuwsblad van donderdag 2 september 1926 weet ons te vertellen hoe het complex in gebruik wordt genomen:

  "De alhier opgerichte Jutphaasche Sportvereeniging opende haar nieuwe terrein aan den Doorslag met een wedstrijd te spelen tegen U.V.V. IV uit Utrecht. De burgemeester dezer gemeente, die daartoe gaarne bereid was deed de aftrap.

  De wedstrijd had een geanimeerd verloop, terwijl de muziekvereeniging ‘Cornelis Galesloot’ door flinke marschen de vrolijkheid er in hield. Het mocht J.S.V. gelukken na verlenging deze wedstrijd met 4-2 te winnen. Na afloop werd als aandenken een medaille uitgereikt. De opkomst voor deze wedstrijd is voor Jutphaas groot te noemen."

  We kunnen niet uit de tekst opmaken of de openingswedstrijd op 1 september of op één van de daaraan voorafgaande dagen plaatsvindt. Dat laatste is niet onwaarschijnlijk, aangezien het nieuws zich anno 1926 wat langzamer verspreidt dan tegenwoordig.

 • De Doorslagsluis aan het begin van de twintigste eeuw. Tegenover de molen op de achtergrond komt later het veld te liggen, dat JSV vanaf de zomer van 1926 bespeelt.

   

  Dinsdagavond 31 augustus kunnen we overigens als mogelijk moment uitsluiten, aangezien heel Jutphaas (inclusief burgemeester Hamers) dan uitloopt voor een uitvoering van –wederom- Cornelis Galesloot op kasteel Rijnhuizen.

  De dan zes jaar oude dorpsfanfare doet dat ter ere van de 46e verjaardag van koningin Wilhelmina. “En de talrijke schare genoot van het gebodene”, zo lezen we in de eerder aangehaalde editie van het UN. “Het is jammer dat in het dorp geen Oranjevereeniging bestaat, aangezien vele ingezetenen op zoo’n dag gezien de groote opkomst, uiting willen geven van hunne gevoelens ten opzichte van het Oranjehuis.”

  Misschien dat de buschauffeur, naar wiens naam we op 24 november jongstleden (in ‘Anno 1926: de oprichting’) tevergeefs zochten, als voorzitter de eerste verhuizing van JSV leidt. Piet Daalhuizen kan dat anno 2010 bevestigen noch ontkennen, ook al haalt hij in zijn artikel uit 1992 andere bestuurders aan.

  De voerman heet trouwens Gert Hamer -een uitstekende naam voor een voorzitter- en werkt in 1926 nog als ‘retekrabber’ (rail-schoonmaker) bij de dienst, die een tramlijn onderhoudt tussen Utrecht en Vreeswijk. In 1927 ruilt de firma de tram in voor de autobus en ‘De Rooie Hamer’ wordt omgeschoold tot chauffeur.

  Piet Daalhuizen veronderstelt dat Hamer wel eens door zijn baas in het pluche geholpen zou kunnen zijn. De heer L. de Ruyter is naast directeur van de Tram & Bargedienst namelijk ook een prominent JSV-supporter.

  En Piet Daalhuizen spreekt ons inziens met gezag, aangezien hij naast lid van de Historische Kring Nieuwegein ook de medeoprichter van clubblad ‘De JSV-er’ is. In 1957 schenken Daalhuizen en Jan Kolsteeg de papieren voorloper van deze website het levenslicht.      

 • Een andere autoriteit die we graag aanhalen is het huidige bestuurslid technische zaken Pierre Veldhuizen (zie foto). Uit verhalen van zijn vader (ooit secretaris van JSV) maakte hij ooit op dat het eerste JSV-veld achter de boerderij van een zekere familie Mooren moet hebben gelegen. En dat niet JSV, maar ‘concurrent’ Jutphania in Café Klomp is opgericht.

  Pierre wist ons naar aanleiding van het op het Anno-stukje van 16 november (‘1970: de eerste sponsor’) nog te melden dat behalve Wim van Krieken (Willem II) ook Gerard van Wiggen (DOS) en Gerard van der Valk (PEC Zwolle) via het eerste van JSV in het betaald voetbal terechtkwamen.

  Dat de nog jonge Jan van Kippersluis (16 november gehurkt als derde van links op de afbeelding terug te vinden) écht het huidige bestuurslid wedstrijdzaken is. En dat de speler rechts op de onderste rij niet Stef van der Steen, maar Nico Doeswijk is. Dat werd Pierre overigens ingefluisterd door Stef de Ridder, die als derde van rechts op vernoemde foto terug te vinden is.

  Voor de jongere lezers leggen we nog even uit dat koningin Wilhelmina de grootmoeder van Beatrix was, de alom aanwezige burgemeester Hamers in 1926 slechts een jaar zijn ambtsketting droeg (en die pas in 1957 zou afstaan) en dat de Doorslag het kaarsrechte vaarwater is dat het Merwedekanaal met de Hollandse IJssel verbindt.

  De IJsselsteinseweg volgde in 1926 de gehele Doorslag, maar is tegenwoordig alleen langs de IJssel nog onder zijn oude naam terug te vinden.   

  Bron: Eric Zuidhoek (tekst) en het Utrechts Archief (zwart-wit foto)