• Anno 1965: wie zijn dit?

  12 december 2013 

  Evert Detmers komt in 1933 ter wereld op de IJsselsteinseweg, net naast het JSV-veld. Het dorp maakt datzelfde jaar kennis met een nieuwe voetbalclub voor de katholieke bewoners (Jutphania) en ziet JSV de hoogste klasse van de Utrechtse Provinciale Voetbal Bond bereiken.

 • Vrolijk gezelschap met op de achtergrond de Dorpskerk op de Nedereindseweg. 


  Stef van der Steen laat in augustus 2021 de redactie weten dat de openbare lagere school, dat links op de foto staat, op Koninginnedag  altijd een toernooi (scholen onderling) op Rijnhuizen organiseerde. De coaches op de foto zijn de heren Puijk en Detmers. Mooie anekdote is dat men onder muziekale begeleiding van fanfare Cornelis Galesloot naar Rijnhuizen op trok. Verder meld Stef dat op bovenstaande foto o.a. Jan Broekhuizen en Leendert-Jan Meijwaard zouden staan.

   

   

  Jutphania en Evert worden allebei in de schoot van JSV geworpen. De katholieke vereniging vanwege het ontbreken van een fatsoenlijk veld en Detmers omdat voetbal zijn passie is. Hij vult zijn zondagen in de lagere elftallen en de zaterdagen met het fluiten en trainen van de jeugd.

  Daar brengt de geboorte van dochter Eveline (1961) en zoon Chris (1963) geen verandering in. Met dank aan Eveline beschikken we over een teamfoto, die volgens haar gemaakt moet zijn zo om en nabij 1965. We herkennen inderdaad Rijnhuizen, het sportpark waarop JSV sedert 1964 de voetbalsport bedrijft.

  Eveline herkent natuurlijk ook haar vader en rechts van hem Piet Puik, met wie Detmers het jeugdteam begeleidt. Puik (of is het Puijk?) lijkt zo'n twintig jaar ouder te zijn dan Detmers en is dan al grootvader, maar dat rechtvaardigt natuurlijk niet zijn vroege verscheiden in de zeventiger jaren.

 • Pierre Veldhuizen denkt dat v.l.n.r. Eef Detmers, Joop van Rooijen, Theo Zwezerijnen, Bas de Wildt, een onbekende mevrouw, Piet Pulman, Adri van de Graaf en staand Cees Zomer het gezellig hebben met elkaar  

  Eef Detmers kan ons ook niet vertellen wie er nog meer op de afbeelding staan; hij overlijdt in 2010. Eveline meent linksonder een telg van de familie Rekoert te herkennen en Pierre Veldhuizen denkt de latere selectiespeler Jan van der Heuvel te zien staan (als tweede van links). Maar daar blijft het wel bij. We hopen dan ook dat de lezers meer namen weten aan te dragen van de jeugdspelers die halverwege de jaren vijftig het levenslicht moeten hebben gezien.

  En van de mensen, die op de andere foto's een feestavondje in de kantine van Rijnhuizen lijken te beleven. Deze plaatjes zijn eveneens in de zestiger jaren geschoten. Evert Detmers laat na 1971 zijn gezicht niet meer zien bij JSV. Hij raakt in opspraak, omdat -en nu citeren we dochter Eveline- "een scheidsrechter die overduidelijk partijdig was een flinke beuk kreeg van mijn vader, die zelf stond te vlaggen. Hij werd door de KNVB voor de rest van zijn leven geschorst."

  Terecht natuurlijk, want van de scheidsrechter heb je af te blijven. Ook al fluit hij of zij nog zo slecht. Maar voor zoon Chris, die volgens zijn zus aardig kan voetballen, is het sneu dat zijn vader nooit meer langs de lijn staat bij JSV. Een slechte knie maakt het er niet leuker op voor Chris; hij stopt.        

 • Zondag 5 december 1965

  Zus Eveline is anno 2013 nieuwsgierig wie er met haar vader op de elftalfoto staan. En waarom de pupillen niet het zwart en wit van JSV dragen. Wij delen haar nieuwsgierigheid en kijken reikhalzend uit naar uw reacties. Die helpen ons de geschiedenis van onze club te schrijven.

  Of te herschrijven. Zo meldt Jan Straub ons dat niet Lajos Lacatosc maar Cem Bayrak 21 november jongstleden uiterst rechts de elftalfoto van de zondag 1 hurkt. Marc Polman, die ook op de afbeelding staat, bevestigt dat.

  Marc beweert verder stellig dat hij op de kampioensfoto's in datzelfde artikel niet de A1, maar het tweede zaterdagelftal ziet zwaaien. En enig recht van spreken heeft hij wel. Polman heeft naar eigen zeggen "zesentwintig jaar bij JSV mogen voetballen, waarvan vijftien in het eerste. Eerst op zondag, daarna op zaterdag."    

 • In 1965 beschikt JSV nog niet over een eerste zaterdagelftal, dat laat nog twee jaar op zich wachten. De club is halverwege de zestiger jaren vooral druk met het betrekken van een nieuw complex. Hoe zich dat voltrekt kun je teruglezen in de Anno’s van 8 maart 2012 (Anno 1964: ontsnappen en verkassen), van 10 juli 2012 (Anno 1965: het dak gaat er af) en van 15 april 2011 (Anno 1966: Rijnhuizen is klaar).

  Na voltooiing van het sportpark is het goed toeven bij JSV. De kantine vormt een knus onderkomen, waar menig drankje over de toonbank gaat.  De foto’s op deze pagina getuigen daarvan. Naast bier maakt koffie ongetwijfeld deel uit van het assortiment. En misschien wordt die op smaak gebracht met behulp de suikerzakjes van de KNVB-afdeling Utrecht, die in 1898 als Utrechtsch-Gooische Voetbalbond gegrondvest wordt en op 5 juli 1901 als Utrechtse Provinciale Voetbalbond (UPVB) haar bestaan voortzet.

  Soortgelijke instanties nemen ook elders in het land de organisatie van het lagere regionale voetbal ter hand en doen dat tot 1940 betrekkelijk autonoom. Daarna gaan ze als onderbond op in de KNVB en spreekt men van de afdelingen Amsterdam (opgericht in 1894), Den Haag (van 1894), Rotterdam (1894), Gelderland (1896), Utrecht, Haarlem (1899), Noord Brabant (1899), Twente (1899), Noord Holland (1902), Leiden (1903), Friesland (1904), Gouda (1905), Zwolle (1905), Groningen (1907), Arnhem (1908), Limburg (1908), Nijmegen (1909), Dordrecht (1911) en Drenthe (in 1913 begonnen als Veenkolonialen Voetbalbond) en Zeeland (heropgericht in 1921 na een kort bestaan rond de eeuwwisseling) .

 • Nog meer kantinepret.

   

  Bron: Eric Zuidhoek