• Anno 2021: Over vergane en nieuwe tradities

   

   

  15 november 2021

  Een traditie is volgens Wikipedia: "een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven met als belangrijkste functie het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit".

  Voorbeelden zijn er te over: Oud en Nieuw en Kerstmis dat bijna over de hele wereld wel gevierd wordt; Sinterklaas, dat alleen in Nederland en België, en naar het schijnt ook in Suriname, een item is. En wat dacht u van het carbidschieten? Een traditie die vooral in de noordoostelijke provincies van ons land populair is. Ook de "kerstboomverbranding" in Den Haag en Amsterdam kunnen we wel als traditie beschouwen. En vooruit dan maar: het gourmetten met Kerstmis past ook wel in dit rijtje.

  JSV heeft in haar nu bijna 100-jarig bestaan (in 2026 is de club een eeuw jong) diverse tradities zien komen en zien gaan. De tijdspanne van “generatie op generatie” zoals Wikipedia ons aanreikt, wordt hierbij overigens maar zelden of nooit behaald.

 • De avondvierdaagse

  De term vierdaagse duikt in 1909 voor het eerst in Nederland op. De Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO), dat vanaf dan jaarlijks wandelmarsen organiseert, start hiermee in Nijmegen; de Vierdaagse van Nijmegen is geboren. Aanvankelijk hebben de marsen een hoog katholiek gehalte maar dat wordt met het verstrijken van de jaren steeds minder belangrijk of zoals JSV geschiedschrijver Eric Zuidhoek in een eerdere Anno ooit schreef: steeds meer “zuilloos”.

 • Deelnemers vierdaagse passeren de Waalbrug in Nijmegen (jaren ’60)

   

  Vandaag de dag is de vierdaagse van Nijmegen wereldvermaard, zo niet berucht, geworden dat men het aantal jaarlijkse deelnemers heeft moeten maximaliseren. Hieronder bevind zich standaard een contingent van militairen die uit alle hoeken en windstreken van de aardbol afkomstig is en in deze Vierdaagse een ware uitdaging (in legertermen: meerdaagse speedmars) zien.

  “Goed voorbeeld, doet goed volgen” dus ook elders in het land worden vierdaagsen georganiseerd. Zo ook in Jutphaas en Vreeswijk en later, als beide dorpen in 1971 tot één zijn gesmeed, in Nieuwegein. Anders dan de wandeltochten in het Nijmeegse, is de lokale avondvierdaagse beperkter van omvang en vorm. Men gaat meestal in de middag/avond de paden op en de lanen in en de af te leggen afstand is aanzienlijk kleiner. Qua aantal deelnemers is er overigens nooit een beperking; jeugd is nog wel te porren om deel te nemen, de wat ouderen zijn aanzienlijk minder enthousiast om stappen te zetten. Nieuwegeiners bewegen over het algemeen gewoon te weinig.

  De naam ‘avondvierdaagse” zegt het al: vier dagen avondspitswandelen in en rond het dorp waarbij gekozen kan worden uit een dagelijkse loopafstand van 5 of 10 kilometer.

 • Langs het Merwedeknaal bij Rijnhuizen in 2013.

   

  Jarenlang neemt een JSV-delegatie deel aan de Avondvierdaagse. Na drie dagen vrolijk wandelend, kwebbelend en spelend de ingeschreven afstand te hebben afgelegd hijsen onze zwartwitten zich op de vierde en laatste dag trots in het clubtenue om uiteindelijk, met de clubvlag pontificaal voorop, feestelijk onthaald te worden door familie en kennissen die al aan de eindstreep staan te wachten. Na afloop ontvangen de deelnemers natuurlijk hun medaille ter herinnering aan de vierdaagse maar vaak worden ze ook nog eens bedolven onder bloemen, speelgoedmedailles (al dan niet van chocola gemaakt) en snoepgoed. Al met al lucratief om met de avondvierdaagse mee te doen.

 • De JSV clubvlag “wandelt” ook mee, JSV vrijwilligers delen een hapje en drankje uit (2013)

  Door gebrek aan vrijwilligers die in de laatste jaren voor de noodzakelijke begeleiding moeten zorgen komt er helaas een einde aan deze mooie traditie; althans wat deelname namens JSV betreft. De avondvierdaagse bestaat nog steeds dus tijd om de deze JSV traditie nieuw leven in te blazen?

   

  United Jeugd Cup

 • Internationale- en nationale teams in United Jeugd Cup

   

  Een andere ter ziele gegane traditie is de United Jeugd Cup. Hierover is in de rubriek Anno al meerdere keren een publicatie verschenen. De UJC is weliswaar geen echt JSV initiatief maar de wedstrijden worden wel gespeeld op de velden van onze club en veel JSV’ers zijn dan ook betrokken bij de organisatie.

  De UJC gaat in 2006 van start met de ambitie om binnen vijf jaar tijd uit te groeien tot hét D-toernooi (tegenwoordig JO12) van Nederland. In het voorjaar van 2018, iets meer dan 10 jaar na de eerste editie van de UJC, wordt met pijn in het hart bekend gemaakt dat editie 2017 geen vervolg gaat krijgen.

  De ambitie die in 2006 is benoemd ís bereikt, hetgeen een prestatie van formaat genoemd mag worden. Evenwel door afnemende sponsorbelangstelling én minder beschikbare vrijwilligers komt er een einde aan dit inmiddels hoog aangeschreven en internationaal vermaarde D-pupillen toernooi.

 • Het wáren inderdaad prachtige jaren waarbij bij elke jaargang wel een JSV-team (doorgaans de nieuwe D1 van dat seizoen) mee mocht doen. Een toernooi op UJC-formaat is niet meer aan de orde, maar bij het huidige bestuur van JSV leven wel weer ideeën om een eigen toernooi te gaan organiseren. Is er al witte rook te zien?

   

  JSV voetbalvierdaagse 

  De JSV voetbalvierdaagse is een traditie in wording die vandaag de dag nog wel voortgezet wordt en voor het eerst in 2012 is gehouden mede dankzij de inzet van vrijwilligers Ellen Veldhuis, Jet Strijker en Esther Jansen. De dames werden hier nog eens extra voor gewaardeerd met de Arie Terlouw Trofee die de naamgever, en oud-voorzitter van onze club, hen hoogstpersoonlijk uitreikt in 2014.  

  Maar waar gaat deze vierdaagse nu eigenlijk over? Net na de zomervakantie worden de beentjes al vast wat losgetrapt met de JSV Voetbalvierdaagse! 

 • Prijsuitreiking 2012 met o.a. Mike van de Zande, Feiko Vianen, Lyam Straube en Niels van der Linden

   

  Vier dagen lang zijn de pupillen flink in de weer op de velden van JSV met trainen, onderlinge wedstrijdjes spelen, strijden om de penaltybokaal, wie beschikt over het hardste schot enz. enz.. Een mooie gelegenheid om net na de zomervakantie de eerste voetbalstappen weer te kunnen zetten. Verder is het natuurlijk ook een prima gelegenheid om ritme en conditie op te doen als voorbereiding op de aankomende bekerwedstrijden die vrijwel altijd als eerste op het programma van het nieuwe seizoen staan. De competitie begint doorgaans pas als de eerste ronde voor de beker er op zit.

  De voetbalvierdaagse moet altijd vakkundig ingepland worden. Er moet bijvoorbeeld rekening gehouden met de zomersluiting van het JSV complex, de start van de eerste bekerwedstrijden maar ook met concurrerende activiteiten zoals jarenlang de United Jeugd Cup.

 • Meidenpret tijdens editie 2018

 • Editie 2020 is vanwege corona maatregelen in de prullenbak verdwenen maar op 23 augustus 2021 is de traditie weer opgepakt. 

   

  Snerttoernooi

 • Trapt de Voetbalvierdaagse het officiële voetbalseizoen af, met het Snerttoernooi wordt het nieuwe kalenderjaar geopend. Als het nieuwe jaar pas net is begonnen staat dit toernooi steevast in één van de eerste weken van januari op het programma.

  Een gelimiteerd aantal teams, waarbij geen selectieteams zijn toegestaan, bind de onderlinge strijd aan om de felbegeerde Snertbokaal te bemachtigen. Uiteraard is die dag de nodige snert, waardoor meteen de naam van het toernooi is verklaart, beschikbaar om mogelijk verkleumde spelers wat op te warmen.

  De eerste editie van het Snerttoernooi is in 2006 gespeeld. In de Eregalerij op de website staan de winnaars van alle edities natuurlijk triomfantelijk vermeld. Door corona kon editie 2021 niet gehouden  worden maar de uitnodiging om aan editie 2022 deel te nemen gaat al rond.

 • #Samensterk JSV-Nieuwegein

   

  Zoals eerder geschreven: tradities komen en gaan. Als iets belangrijk is om te benadrukken is het wel de betrokkenheid en bevlogenheid van mensen om activiteiten mogelijk te maken en zo tradities voort te kunnen zetten. Zowel de JSV avondvierdaagse deelname als de United Jeugd Cup stonden, en vielen, bij de beschikbaarheid van handjes: vrijwilligers die bereid waren een activiteit mogelijk te maken.

  Bij JSV zijn voldoende andere tradities op te noemen zoals De Aftrap (start seizoen voor kabouters) als ook de Sinterklaas viering. Zonder voldoende vrijwilligers, al dan niet uitsluitend voor een speciale activiteit bij elkaar getrommeld, is het voor JSV moeilijk, zo niet onmogelijk om bijzondere evenementen te blijven organiseren en dat zou jammer zijn, want plezier met en naast voetbal is o zo belangrijk en maakt JSV "meer dan alleen maar een voetbalclub" (bij FC Barcelona roepen ze dit laatste overigens al heel lang).

  Bent u na het lezen van bovenstaande wellicht ook bereid om tijd in één van bovengenoemde (of nieuwe) activiteiten te stoppen? Neem dan contact op met JSV via een email naar samensterk@jsv-nieuwegein.nl of bezoek de speciale vrijwilligers webpagina op de clubwebsite.

   

  Tekst en foto's: Theo van der Linden