• Anno 2023: Einde van een tijdperk

   

   

   

  31 mei 2023

   

  Er gebeurt van alles in de wereld en rond de voetbalvelden. Als er in de toekomst nog eens teruggeblikt gaat worden, dan zou jaar het jaar 2023 wel eens gezien kunnen worden als het jaar waarin ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden: een einde van een tijdperk.

   

  Grenzen zijn niet meer heilig

  Anno 2023 wordt in Oekraïne maar weer eens aangetoond dat grenzen niet op voorhand gerespecteerd worden. Oekraïne, ontstaan in augustus 1991 na de val van de Berlijnse Muur en het uiteenvallen van de Russische Federatie, is een land dat ruim 14 keer groter is dan Nederland. Het ontwikkelt zich inmiddels gestaag richting een democratie al valt er nog wel een lange weg af te leggen. Of het die tijd ook gegund is?  De huidige oorlog bewijst onderstreept maar weer eens dat er altijd wel ergens op de wereld iemand een goede reden denkt te hebben om een ander land binnen te vallen. Doorgaans om meer rijkdom te vergaren, door een kronkel in de kop of een verlangen naar oude tijden. Hopelijk komt aan deze strijd snel een einde maar de geopolitieke strijd (China, Verenigde Staten en Rusland) die op de achtergrond speelt, is pas net echt op gang gekomen en daar komt vast weinig goeds van. Aan het tijdperk dat alleen grootmacht USA er toe deed, is wel een einde gekomen.

 • Breznjev en Honnecker op de Berlijnse Muur, 2011 (Theo van der Linden, eigen fotoarchief)


  Naar een cultureel trefpunt?

  Over een einde van een tijdperk gesproken. Welke Nieuwegeiner kent nu niet de Persil fabriek (eigenaar is het Duitse Henkel) dat op de hoek staat waar de waterwegen Merwedekanaal en de Doorslag elkaar ontmoeten? Ruim driekwart eeuw stond de fabriek garant voor de productie van waspoeders en aanverwante artikelen; de geur van zeep hing vaak in de omgeving in de lucht en vele generaties zijn hiermee opgegroeid. Hier gaat een einde aan komen maar wat er met de gebouwen gaat gebeuren is nog ongewis. In de media verschijnen al berichten dat de gemeente op zoektocht is naar invulling al schijnen de plannen voor een ‘culturele broedplaats’ wat voorbarig te zijn.


  Vreeswijk en Geinoord

  Het lot van de Nieuwegeinse voetbalclubs Vreeswijk en Geinoord, buren en beide spelend op zuid, is beslecht; zij houden op met bestaan. Beide clubs gaan fuseren en verder als "SV Parkhout", genoemd naar het park (feitelijk het Groene Hart van Nieuwegein) waarin de huidige clubs gevestigd zijn. SV Parkhout, dat officieel per 1 juli 2023 start, zal voor het eerst actief zijn in voetbalseizoen 2023-2024 waar het in de 2e klasse gaat spelen. De Vreeswijkse Sport Vereniging, in de volksmond VSV of Vreeswijk genoemd, is op 3 juni 1926 opgericht en speelde op de zondag. Volgens goed gebruik werd de club, net als bij JSV het geval was (en vast ook bij heel veel andere voetbalverenigingen), in de kroeg tot leven gewekt en wel in het café van Siem van der Sluizen (bron: website Vreeswijk). De geschiedenis van SV Geinoord begon op 14 juli 1952; anders dan Vreeswijk speelden zij op zaterdag waar zij in de historie van de club zelfs de hoofdklasse bereikten.

 • Clubgebouw Vreeswijk aan de Helmkruid 3

  De drie voetbalclubs uit Nieuwegein kruisten elkaars paden natuurlijk vaak genoeg. Ondergetekende herinnert zich nog dat hij, in de tijd dat hij nog op zuid woonde, met een groep Vreeswijk aanhangers op de fiets in optocht naar sportpark Rijnhuizen optrok om één of andere promotie- of kampioenswedstrijd bij te wonen. Tegenwoordig heeft iedereen wel een draadloze muziek box in huis maar in die tijd (de jaren ’70) bestond die natuurlijk nog niet. Enkele supporters sleepten echter een verrijdbare sirene met zich mee om deze te pas en te onpas aan te slingeren en zo Rijnhuizen, fort Jutphaas en wijde omgeving van een flinke dosis decibels te voorzien. Ja, toen kon dat nog gewoon, was het ook nog lekker iets onschuldig. Vandaag de dag is er in en rondom voetbalvelden wel vaker iets te beleven dat juist niet door de beugel kan. Treurig maar waar; voetbal is soms niet 'zomaar een spelletje'.

  Vreeswijk en Geinoord gaan dus op in het SV Parkhout. Eigenlijk gaan beide clubs gewoon samenwonen of hokken zoals men wel eens zegt waarbij Vreeswijk bij Geinoord intrekt. Wel in een nieuw pand; de bouw van het nieuwe clubhuis is nagenoeg afgerond. Ook de velden, waaronder drie met kunstgras, zullen op tijd klaar zijn om bespeeld te worden. Van drie voetbalverenigingen naar twee en wie weet, ooit naar één? Je weet maar nooit hoe het in het voetbal kan lopen.

 • Ontwerp clubgebouw SV Parkhout

   

  Op het vrij te komen Vreeswijk terrein (tussen clubhuis en de Wiersdijk lag ooit buitenbad Watergein) gaan woningen gebouwd worden en krijgt ook de MHCN, Mixed Hockey Club Nieuwegein, een plek. Deze zit nu nog op Sportpark Rijnhuizen dat daarvoor weer door JSV in gebruik was voordat de club naar Blokhoeve (en later naar Galecop) verhuisde. Is de hockeyclub eenmaal vertrokken dan gaan op Rijnhuizen ook woningen gerealiseerd worden. Voetbalclubs moeten wel vaker verhuizen als de grond voor andere doeleinden, meestal woningbouw, nodig is al zijn er voor de toekomst niet veel alternatieven meer over binnen de huidige gemeentegrenzen.

   

  JSV een eeuw jong

  En hoe staat het er dan met JSV voor?  De club is hard op weg naar het 100-jarig bestaan in 2026 en dat moet natuurlijk uitgebreid gevierd gaan worden. Maar tijden veranderen; het clubleven van pak em beet 50 jaar terug bestaat niet meer. Waar ooit hele gezinnen op de velden te vinden waren (bij gebrek aan beter vertier), zie je tegenwoordig dat kinderen met de auto voor de deur gedropt en weer opgehaald worden als ware de club een soort van buitenschoolse opvang. Vrijwilligers zijn tegenwoordig nog moeilijker te vinden dan een huis of een baan en daar heeft de club best veel last van.

  Waarom wordt u eigenlijk geen vrijwilliger bij JSV? Het is echt geen dagtaak en met beperkte beschikbare tijd kunt u toch al iets voor de club betekenen!  Kijk eens op www.jsv-nieuwegein.nl/samensterk voor meer informatie.

 • Samensterk voor JSV

  Qua voetbal is het een feit dat de zaterdag heren de piek uit de jaren ’10 (eerste klasse) achter zich hebben gelaten en inmiddels in de derde klasse hun wedstrijden afwerken. Handhaving gaat dit seizoen zeker lukken, het team verkeert in de veilige middenmoot. Trainer Henri Berghoef heeft al lopende het seizoen op verzoek van de club plaatsgemaakt voor opvolger Rick Testa La Muta. Berghoef had eerder aangegeven zich niet nog een jaar aan de club te gaan verbinden waardoor Rick, eerder dan gepland, aan de slag moest. Gaat deze er volgend seizoen in slagen de zo vurig gewenste weg naar boven weer in te slaan? Veel zal dan ongetwijfeld afhangen van beschikbare middelen en de kwaliteit van het team. Dat zal dan in ieder geval zonder aanvoerder Kevin Jupijn zijn die de club na 16 jaar gaat verlaten.

  Net als bij veel andere amateurvereniging hebben sommige afdelingen het lastig. JSV is hier geen uitzondering op; zo was er dit seizoen geen 1e zondag elftal actief. Van het G-team, dat in 2020 voor het eerst bij de club actief werd en zeer succesvol was, is anno 2023 geen spoor meer te bekennen. Het damesteam daarentegen doet het uitstekend en is kampioen geworden in de 4e klasse; hun jaar kan nog mooier worden als de finale voor de beker wordt gewonnen. Toch is het jaarlijks weer een flinke kluif om de geledingen ook voor het volgende jaar op orde te krijgen. De groei van het aantal inwoners van Nieuwegein en specifiek in Galecop is wel voorbij. Vanuit woningbouw op Blokhoeve en binnenkort dus ook Rijnhuizen zullen nog wel wat nieuwe leden komen maar de verwachting is dat het ledenaantal daarna gaat afnemen.

 • Dames 1 kampioen 2022-2023 in de vierde klasse

   

   

  De digitale pen wordt neergelegd

  Mijn tijdperk bij JSV heeft de houdbaarheidsdatum nu wel bereikt; een jaar geleden heb ik aangegeven te stoppen met vrijwilligerswerk bij de club zodat er tijd is om zaken over te dragen. Mijn aanwezigheid bij de club was vooral gekoppeld aan mijn zoon die in 2009 startte bij de kabouters en die ik tot zijn laatste wedstrijden in de O18 op de voet gevolgd heb. Na bijna 15 jaar zit het hoofdstuk JSV er voor mij op. Ik heb mij ingezet voor de website, schreef wedstrijdverslagen, speelde af en toe voor teamleider en was zelfs korte tijd assistent-trainer. Ook heb ik in de laatste jaren een aantal nieuwe Anno’s geschreven nadat ik de oude serie (een kleine 90-tal, samengesteld en geschreven door Eric Zuidhoek) van de digitale ondergang heb weten te redden en opnieuw op de website heb gepubliceerd. De webredactie die in 2012 nog uit vijf personen bestond, verviel langzamerhand tot een “zzp zaak” maar gelukkig zijn er de laatste paar jaar wat extra handjes bijgekomen.

  Welgemeend advies

  Afscheid nemen zonder een statement te maken of een welgemeend advies af te geven kan eigenlijk niet. Daarom het advies aan de club om na te denken over een JSV-versie 3.0.  Hoe ziet de club er op de middellange termijn, zeg 10 of 20 jaar, uit? Denk out of the box: kijk naar trends en ontwikkelingen, wat betekent deze specifiek voor de club en welke effecten zijn op termijn te verwachten?  Win her en der advies in maar raadpleeg ook eens wat dwarskijkers die wellicht een heel andere toekomst voor zich zien. Regeren is immers vooruitzien.

  Ik laat het bij deze woorden; dit is mijn laatste Anno in de hoop dat iemand bereid wordt gevonden het stokje over te nemen; geschiedenis houdt niet zomaar op, er is altijd wat nieuws te beleven waarover geschreven mag worden!

  Bedankt en het gaat u allen goed.

   

   

  Tekst: Theo van der Linden