• Een vereniging zijn we met z’n allen!

   

   

   

  Ten eerste wil ik ons allemaal een compliment geven hoe we als vereniging omgaan met het Coronavirus.  Een groot deel van ons kan nog steeds voetballen ondanks alle beperkingen. Helaas geldt dat niet voor iedereen, maar hopelijk dat dit snel weer veranderd. 

   

  Ook zien we dat er nieuwe vrijwilligers opstaan, om bijvoorbeeld bij de ingang als Coronasteward te staan.  Dank ook alvast voor de inzet van al deze mensen. Zonder hen kunnen we als vereniging niet draaien en kunnen alle leden en onze kinderen niet voetballen.  

  Financieel zal het een zwaar jaar worden voor JSV. We missen nu al een tijdje de kantineinkomsten en dat is toch een erg belangrijk deel (bijna 45%) van onze inkomsten. De kosten lopen daarentegen wel gewoon door.  We moeten wel aan onze verplichtingen voldoen, zoals huur van sportpark, salarissen, onderhoud van park, schoonmaak, verzekeringen, bondsafdrachten KNVB, Gas/water/licht enzovoort.

  We zijn daarom extra blij dat al een groot deel van onze leden de contributie heeft betaald. We zijn daar namelijk als vereniging erg afhankelijk van. Zonder leden (en vrijwilligers!!)  en contributie inkomsten kunnen we geen vereniging draaien.  

  Voor degene die nog niet betaald hebben, wil ik jullie verzoeken dit alsnog te doen. Een enkeling heeft via mail vragen gesteld over corona korting in verband met het niet kunnen voetballen. Wij kunnen helaas geen korting geven: de uitleg hierboven verklaart dit. 

  Wij hopen dat het coronavirus snel verdwijnt en dat we snel weer kunnen voetballen en als ouders weer langs de lijn mogen staan. 

   

  Namens het bestuur