• Betaal tijdig je contributie en voorkom blokkering! 

   

  Uiteraard weet iedereen dat als je lid bent van JSV er ook contributie betaald moet worden en het merendeel heeft al betaald. Echter niet iedereen heeft aan zijn betalingsverplichting voldaan. 

  Vorige week is de laatste aanmaning per mail verstuurd in verband met de nog onbetaald gebleven contributies. Wij willen iedereen langs deze weg nog eenmaal informeren over de gevolgen van het niet betalen van de contributie.

  Het niet betalen van de contributie heeft tot gevolg dat er een speelverbod volgt voor u of uw kind. In Sportlink wordt degene automatisch geblokkeerd, wat betekent dat u of uw kind op het digitale wedstrijdformulier niet zichtbaar bent en dus niet gerechtigd is om te spelen.

  Vandaar nogmaals een laatste verzoek voor degene die niet betaald hebben dit alsnog (en snel) te doen. De speelverboden zullen ingaan in het weekend van 23/24 november.

  Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via contributie@jsv-nieuwegein.nl

  Namens Bestuur JSV, Mark