• Voorkom een spelverbod: betaal op tijd je contributie

  Uiteraard weet iedereen dat als je lid bent van JSV er ook contributie betaald moet worden en de meeste leden hebben al netjes betaald. Echter niet iedereen heeft aan zijn betalingsverplichting voldaan. Een foutief emailadres in Sportlink kan een oorzaak zijn dat iemand niet is geinformeerd over de contributie.

  Onlangs is de laatste aanmaning per mail verstuurd in verband met de nog onbetaald gebleven contributies. Wij willen iedereen langs deze weg nog eenmaal informeren over de gevolgen van het niet betalen van de contributie.

  Het niet betalen van de contributie heeft tot gevolg dat er een spelverbod volgt voor u of uw kind. In Sportlink wordt diegene dan geblokkeerd, met als gevolg dat automatisch u of uw kind niet meer zichtbaar bent op het digitale wedstrijdformulier en dus niet gerechtigd is om te spelen.

  Vandaar nogmaals een laatste verzoek voor degene die niet betaald hebben dit alsnog (en snel) te doen. De spelverboden zullen ingaan in het weekend van 23/24 november.

  Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via contributie@jsv-nieuwegein.nl

  Namens Bestuur JSV, Mark Oostwegel