• Ereleden zijn die leden die, omdat zij zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, door de Algemene Ledenvergadering (ALV) als zodanig zijn benoemd.

  Voordracht tot benoeming geschiedt door het Algemeen Bestuur of door tenminste tien stemgerechtigde leden. Benoeming door de ALV geschiedt bij acclamatie. Indien één aanwezig lid hierom vraagt, geschiedt dit middels een schriftelijke stemming.

 • Ereleden JSV

  JaarNaam
  2015Hans Fokkenrood
  2008Wim van Kippersluis
  Adri van de Graaf
  1988Steef de Ridder
  Arie Terlouw
  Teun Bons