• Korte terugblik op ALV 5 juni 2020

  Op vrijdag 5 juni jl. is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Een bijzondere setting: door de maatregelen omtrent het Coronavirus konden slechts een beperkt aantal leden (maximaal 30) aanwezig zijn die uiteraard op gepaste wijze (1,5 meter afstand) zitting konden nemen.

  Ondanks Corona toch maar mooi dat de ALV gehouden kon worden! De belangrijkste zaken uit de ALV worden hierna kort toegelicht.

 • Bestuursverkiezing

  Medio 2019 heeft Ton Kippersluis als ad-interim de voorzittershamer van Coert van Ee overgenomen. In de ALV van het najaar 2019, waar al een aantal bestuurswisselingen plaatsvonden, werd Wail Shabaan voorgesteld als mogelijk nieuwe voorzitter van de club. Na ruim een half jaar mee te hebben gedraaid heeft het bestuur Wail voorgedragen als voorzitter JSV. De ledenvergadering is hiermee akkoord gegaan. Ton Kippersluis is bereid gevonden om de afdeling Beheer, voorheen gedaan door Theo en Elly Ehlert, over te nemen. Hij gaf wel dit niet alleen te kunnen en de club zoekt dus extra hulp om samen met Ton het beheer op zich te nemen. U kunt reageren naar bestuur@jsv-nieuwegein.nl

  Een verder voorstellen van Wail aan alle leden van JSV volgt later als ook een uiteenzetting van de ambitie die het bestuur heeft om JSV beter te positioneren.

 • Wail Shabaan, de nieuwe voorzitter JSV-Nieuwegein, aan het woord

   

  Contributie seizoen 2020/2021

  Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de contributie gaat voor bijna alle leden verhoogd worden. JSV heeft in vergelijking met lokale en omringende clubs verreweg de laagste contributie en deze zijn al vele jaren niet bijgesteld. Ook de toeslag voor jeugdselectieteams, die meer faciliteiten hebben en meer kunnen trainen, werd niet geheven. De prijzen stijgen echter wel continu en de begroting van JSV laat al jaren een negatief resultaat zien.

  Als één van de maatregelen om de financiële basis van JSV beter op orde te krijgen, worden de tarieven voor contributie verhoogd. Op de website zijn de nieuwe tarieven zichtbaar. Het bestuur buigt zich nog over het voorstel van de leden om de jeugdselectietoeslag komend jaar alsnog in te voeren.

   

 • Begroting 2020-2021

  De begroting voor het seizoen 2020-2021, zoals die in de ALV van het najaar 2019 bekend werd gemaakt, moet bijgesteld worden. Het zal u niet verbazen dat Corona hier de grootste reden en oorzaak voor is. Met name de kantine opbrengsten zullen naar verwachting veel lager gaan uitvallen. Wat het nog lastiger maakt is dat niet te overzien valt of en wanneer Corona voorbij zal zijn of hoe het maatregelen pakket er in de toekomst echt gaat uitzien. Er zijn dus veel onzekerheden al zijn die er natuurlijk altijd; wie de toekomst kent mag het zeggen. In ieder geval laat de huidige inschatting van de begroting een negatief resultaat zien. Er lijken wel enkele meevallers in de spreekwoordelijke pijplijn te zitten maar die zijn nu niet in de begroting opgenomen.

   

  Het sportieve plaatje

  Met de nieuwe technisch manager Hans van Elden, opvolger van Max Wimmers, is het sportieve plaatje opgepakt. Deze heeft voor de komende jaren een plan uitgestippeld om al vanaf de jongste jeugd de sportieve basis goed op orde te krijgen. Dit meerjarenplan (het huidige beleidsplan 2015-2020 loopt dit jaar ten einde) is bedoeld om uiteindelijk meer spelers en speelsters naar de eerste teams (zaterdag Dames en zaterdag en zondag Heren) te laten doorstromen. Voor de jaargroepen o8 tm o10 staat “plezier” voorop; voor latere jaargroepen komt daar “presteren” bij.