• Over lidmaatschap

  Wat moet ik doen als ik lid wil worden?
  Als je lid wilt worden van JSV kan jij je aanmelden via ons digitale formulier

  Je bent niet automatisch lid als je je aanmeldt, want er moet natuurlijk wel plek zijn. Is er plek, dan kun je inschrijven. De inschrijfkosten voor het KNVB-lidmaatschap bedragen 10 euro, welke je direct moet voldoen. Is er geen plek, dan kun je er voor kiezen om op de wachtlijst geplaatst te worden. De vereniging neemt contact met je op als er plaats vrijkomt.

   

  Kan ik op ieder moment inschrijven?
  Nee, niet zonder meer. Je kunt natuurlijk op ieder moment aangeven dat je lid wilt worden. Dit is niet hetzelfde als daadwerkelijk inschrijven. Het kan namelijk zo zijn dat er niet direct plek voor je is; soms hebben we een wachtlijst. We doen onze uiterste best je zo snel mogelijk in te delen in een team. Meestal is dat aan het begin van het nieuwe seizoen, indien mogelijk eerder (tijdens het lopende seizoen).

  In uiterste gevallen kan het ook langer duren. Dit hangt bijvoorbeeld af van het aantal aanmeldingen vóór jou en het aantal teams dat we op onze velden en in de kleedkamers kwijt kunnen. Je wordt in principe altijd met leeftijdsgenoten ingedeeld. Je komt dus op de (wacht)lijst bij die leeftijdscategorie.

  Op dit moment gelden de volgende bijzonderheden:

  • Kabouters: we starten het seizoen bij de nieuwe kabouters (1e-jaars) met een groep van maximaal 30 kinderen. Voor inschrijvingen bij de 2e-jaars kabouters is er minder plaats omdat een groot deel van de 1e-jaars kabouters van het afgelopen seizoen doorstroomt. Deze zijn al lid en hebben voorrang. 
  • Pupillen en junioren: in deze categorieën is doorgaans beperkt ruimte. Inschrijven is mogelijk voor de wachtlijst en daarvan proberen we mogelijk kinderen te plaatsen.

  • Senioren: er is doorgaans beperkt plek voor nieuwe senioren op zaterdag. Mogelijk zijn er enkele teams die versterkingen zoeken, dus neem gerust contact op. Op zondag is ruimte genoeg!


  Pas nadat de indelingsprocedure door JSV zo goed als afgerond is, kunnen we zeggen of we definitief plek voor je hebben. De teamindelingen worden meestal in juni bekend gemaakt. Soms is er al tijdens het seizoen een plekje voor je in een team! Mogelijk dat dan spelers/speelsters die op de wachtlijst staan door JSV worden benaderd.

   

  Wat wordt er van mij (en mijn ouders) verwacht als ik lid wordt?


  Leden van JSV hebben o.a recht op het spelen van wedstrijden en meedoen aan trainingen. Als je definitief lid wordt van JSV (of dat al bent) ga je ook een aantal verplichtingen aan. Onderstaande is een hele korte versie van het huishoudelijk reglement, waarin alle rechten en plichten staan.

  • Je (ouder(s)) doet vrijwilligerswerk
   Als je komt inschrijven wordt je ouders, of jouzelf als je ouder bent dan 15, gevraagd een formulier in te vullen waarop je een voorkeur kunt aangeven voor een bepaalde vrijwilligerstaak. Waar moet je aan denken? Nou, bijvoorbeeld elftalbegeleiding, training, organisatorische werkzaamheden, kantinediensten, ondersteuning bij toernooien, etc. Dit zal altijd in overleg plaatsvinden.

  • Mogelijk wordt in de Algemene Ledenvergadering (ALV) in mei 2024 besloten dat alle spelende leden zich moeten gaan inzetten voor JSV. Hou hier rekening mee. In welke vorm dit zal zijn wordt t.z.t. bekend.
  • Je betaalt contributie 
   De contributie moet vóór 31 december zijn voldaan. Hiervoor ontvang je in oktober een factuur. Índien de contributie niet voor 1 januari van het komende jaar is voldaan, volgt een speelverbod zolang de contributie niet is betaald.

  • Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele boetes
   De tuchtcommissie van de KNVB kan boetes opleggen aan leden, bijvoorbeeld als je een gele/rode kaart hebt ontvangen. Je ontvangt hiervoor dan een acceptgiro, die binnen vier weken betaald moet zijn.

  • Je speelt in het officiële clubtenue
   Dit tenue moet je meestal zelf aanschaffen. Daarnaast is het verplicht om scheenbeschermers te hebben en te dragen! Als je geluk hebt, wordt jouw team gesponsord. Vraag dit voor de zekerheid even na bij je inschrijving of bij de teamleider!

  • Je houdt je aan de gedragsregels
   Deze zijn er, zodat iedereen maximaal plezier kan hebben aan het voetballen bij JSV. Dat moeten we wel samen doen! Hieronder valt in ieder geval dat je respectvol met elkaar omgaat en het complex netjes en heel houdt.

   

  Wat als ik bij een andere vereniging speel(de)?

  Als je eerder lid bent geweest van een andere voetbalvereniging, dan moet je je wellicht overschrijven. Spelers die van een andere vereniging komen dienen zich te houden aan de overschrijvingsprocedure. In de eerste helft van juni zijn meestal een aantal ‘overschrijfavonden’ waarop de ledenadministratie je hierbij kan helpen. Wees er van bewust dat je pas voor JSV mag uitkomen als je oude vereniging je officieel heeft vrijgegeven!

   

  Heb je nog vragen? Stuur deze dan naar ledenbeheer@jsv-nieuwegein.nl.