• Marokko zwaar getroffen, JSV helpt mee

   

   

   

  Bijna een week geleden, op 8 september, werd Marokko getroffen door een zware aardbeving. Het natuurgeweld heeft hele dorpen weggevaagd en veel mensen hebben geen dak meer boven hun hoofd of zijn veel familieleden kwijtgeraakt.

  Binnen JSV hebben we ook veel leden met Marokkaanse roots en mensen met familie in de getroffen gebieden. Als JSV willen we graag stilstaan bij het leed van deze mensen en daarom werken we momenteel aan een aantal initiatieven om aan de wederopbouw en ondersteuning bij te kunnen dragen. Zo kijken we met het eerste elftal naar de mogelijkheid een benefiet wedstrijd op te zetten en zijn we met partijen aan het kijken naar bijdragen op maatschappelijk gebied. Zelfs met het eerste elftal naar een van de getroffen gebieden gaan voor oa maatschappelijke ondersteuning is een project dat wij momenteel uitwerken.

  We komen hier snel op terug maar willen jullie in de tussentijd vooral oproepen de mensen daar ter plekke te steunen. Dit kan bijvoorbeeld via een donatie aan het Rode Kruis via NL 74 INGB 0000 0227 44 of via lokale initiatieven zoals Stichting Al Yatiem
  NL 64 RABO 01464 43683
  Omschrijving: Aardbeving gezinnen Ourzazate

  Wij danken iedereen die hieraan deelneemt en wensen alle getroffenen heel veel sterkte.

  Bestuur JSV Nieuwegein