• Welkom,

  Het jaar is alweer 7 dagen onderweg in 2018, maar voor JSV bijten we vandaag het spits af. Maar voordat ik u meeneem naar 2018, wil ik toch even terug kijken naar vorig jaar. Een jaar met ups en down's,  een jaar met verschillende gezichten. Sportief gezien was het wisselvallig, met een grote uitschieter naar beneden, maar ook met uitschieters naar boven. Het was wel passend bij een voetbalclub, al was het voor JSV nou niet bepaald leuk. Laten we het achter ons laten, maar niet vergeten.

  Voordat ik vooruit ga kijken wil ik samen met u stil staan en stil zijn, om te denken aan de mensen die er deze nieuwjaarsreceptie voor het eerst niet meer bij zijn. Leden, oud leden en /of vrijwilligers, maar ook aan dierbaren van ons. Graag wil ik u uitnodigen om te gaan staan, en samen met mij een minuut stil zijn.

  2018, een jaar die op voorhand misschien wel hetzelfde kan gaan lopen als het voorgaande. Een economie die opkrabbeld wat voor velen van ons toch betekend dat er toekomst is met werk en inkomen. Maar die vooruitzichten zijn ook goed voor onze club.
  Mensen, maar ook bedrijven willen weer wat meer besteden aan sport en ontspanning, iets wat wij weer kunnen faceliteren. En nu ik het woord toch in de mond neem, faceliteren word nog belangrijker in onze toekomst. Niet alleen op het gebied van voetbal want er is meer.

  Vele van u weten het waarschijnlijk al, maar in het eerste kwartaal van dit jaar, word er op sportpark Galecop een parkmanager benoemd. Ik zal het u uitleggen.

  Bij de 4 clubs die gehuisvest zijn aan de Galecop (Atverni, Rugby, Nieuwegein Diamonds en JSV) leeft al lang de wens om een professioneel persoon in ons midden te hebben, die ons park meer tot waarde kan brengen. We hebben samen een prachtig park, maar er word veel te weinig mee gedaan. Onze clubhuizen staan het meeste deel van de week, vooral overdag, leeg en dat is erg jammer. Darom hebben wij als JSV, het voortouw genomen en zijn met het idee van de parkmanager naar de gemeente gestapt. Die waren meteen zeer enthousiast.

  Na een jaar onderhandelen is de beslissing genomen: er komt een parkmanager. Hij/zij wordt voor het grootste deel betaald door onze gemeente, en voor een klein deel door de 4 clubs. De parkmanager komt in dienst bij Sport-ID maar gaat aangestuurd worden door de clubs. Wij verwachten veel van deze ontwikkeling,  een sportpark waar wat gebeurd, reuring op al onze velden en dit alles heeft ten doel om de Nieuwegeinse bevolking te laten sporten en recreëren op elk gewenst niveau, maar deze ontwikkeling gaat er ook voor zorgen dat wij als clubs meer financiële armslag krijgen. Op deze manier denken wij, als JSV, uit te kunnen groeien naar een club waar iedereen bij wil horen en bij wil zijn. Een club met voldoende financiële middelen, een club die de toekomst goed aan kan.

  Als ik zo eens rond kijk dan zie bij verschillende mensen vragen opdoemen. Bijvoorbeeld: wat word er van ons verlangt, wat moeten wij hier mee gaan doen? Er word van ons allen een positieve instelling verlangt en waar mogelijk vrijwillige inzet.

  Beste mensen, de parkmanager zal met zijn werk de sportieve doelstellingen die JSV gesteld heeft, gaan versterken.
  Hij/zij zal JSV-Nieuwegein meer op de kaart gaan zetten. Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden, hou dan de website in de gaten.

  Nu zult u zeggen, gaat en blijft er ook nog gevoetbald worden?
  Jazeker, onthou een ding in deze: HET ENE HOEFT HET ANDERE NIET TE BIJTEN, WE BLIJVEN EEN VOETBALVERENIGING.

  In ons beleidsplan voor de komende jaren staat vermeld dat wij een stabiele eersteklasser willen worden cq, zijn. En die wens is er nog steeds. Wij willen, liefst met onze eigen jongens, bouwen aan een stabiel team die ons weer terug naar de eerste klasse brengt.
  Maar we willen meer. De jeugd van JSV-Nieuwegein moet naar een hoger plan, daarin willen wij investeren. Het technisch jeugd beleidsplan word op dit moment tegen het licht gehouden en waar nodig aangevuld. Onze technisch manager zal met zijn team technisch beleid (TTB) er voor zorgen dat deze ontwikkeling niet stil komt te staan. Dat betekent op alle selectie elftallen gediplomeerde trainers, en op de niet-selectie teams goede trainers, die kunnen rekenen op ondersteuning van de gediplomeerden. We willen faceliteren, ook in het voetbal.

  Maar er zijn ook zaken bij onze club die minder goed lopen. Een ervan ga ik toelichten, dat is de afdeling sponsoring. Al vele jaren is dit de afdeling die veel zorgen kent. Vele persoons wisselingen in de commissie en dat komt een goede beleidsstructuur niet ten goede. En toch moet het opgepakt worden, wij als JSV-Nieuwegein zijn aan onze stand verplicht om een goede sponsorafdeling te hebben. Op dit moment zijn er twee mensen die de draad, voor zover mogelijk, weer op willen pakken. Maar beste mensen, zij kunnen het niet alleen. Wij moeten meer vrijwilligers hebben die helpen, dat is echt heel hard nodig. Er zijn vele bedrijven en instellingen, die ons willen ondersteunen, of met ons willen samenwerken. Ik hoop dat ik met deze woorden iets bij u heb losgemaakt.

  Tot slot,
  Onze club JSV-Nieuwegein word geformeerd door leden en vrijwilligers. Maar ook door mensen die geen lid zijn, maar die wel hier graag komen. Ik wil bij deze graag een oproep doen aan iedereen die hier is, maar ook een oproep om dit door te vertellen aan de mensen die hier niet zijn. En die oproep luidt: JSV-Nieuwegein zoekt meer vrijwilligers!

  JSV-NIEUWEGEIN ZOEKT MENSEN DIE SAMEN MET ONS WILLEN ZORGEN DAT ONZE CLUB TOP BLIJFT DRAAIEN.
  Mensen achter de bar, mensen in commissies enz. En echt, hier wil ik mee eindigen: DIE HEBBEN WE HEEL HARD NODIG.

   

  Ton van Kippersluis
  voorzitter JSV-Nieuwegein
  7 januari 2018