•  
   
   
  Het einde van het seizoen nadert en ondanks dat we je niet graag zien vertrekken kan dit betekenen dat je naar een andere vereniging wilt overstappen of het lidmaatschap bij JSV wilt beëindigen.

  Het opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 juni van het lopende seizoen te gebeuren. Opzeggen na deze datum heeft tot gevolg dat de contributie nog een jaar doorloopt. 
   
  Telefonische opzeggingen en/of mondelinge mededelingen aan trainers/leiders worden niet geaccepteerd. Een overschrijvingsverzoek van een andere vereniging geldt niet als opzegging van het lidmaatschap, opzeggen kan alleen via email naar ledenbeheer@jsv-nieuwegein.nl.

  Wanneer de beëindiging is aangevraagd worden eventueel openstaande contributieverplichtingen nagelopen en ontvang je een "bewijs van uitschrijving". Dit bewijs wordt alleen per e-mail verzonden. Vertrokken leden die geen “bewijs van uitschrijving” kunnen overleggen, worden gehouden aan de contributieverplichtingen. 
   
  Indien alles akkoord is wordt de speler vrijgegeven voor de (digitale) overschrijving, in andere gevallen wordt de overschrijving geblokkeerd.
   
  Voor vragen of meer informatie: zie website (informatie/lidmaatschap) of een email naar ledenbeheer