• Pilot Vrijwilligerswerk

  JSV-Nieuwegein heeft echt meer vrijwilligers nodig anders kan het simpelweg niet goed functioneren. Landelijk is de trend dat het aantal vrijwilligers bij verenigingen (al jaren achtereen) terugloopt en JSV is hierop geen uitzondering.

  Deze Pilot Vrijwilligerswerk heeft tot doel om structureel extra vrijwilligers voor de club te werven zodat andere maatregelen later niet nodig zijn. In de laatste algemene ledenvergadering (ALV) zijn de leden akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om deze pilot uit te voeren. Hierover is destijds bericht op de website.

   

  Vrijwilligerswerk

  In het Huishoudelijk Reglement van de club, kunt u nalezen hoe JSV over vrijwilligerswerk denkt.

   

  De Pilot

  Initatief: Bestuur JSV-Nieuwegein
  Naam: Pilot Vrijwilligerswerk
  Looptijd: Februari t/m mei 2020 (voorjaarscompetitie voetbalseizoen 2019-2020)  

   

  Wat is je opgave? 

  Alle spelende leden van JSV-Nieuwegein (kabouters, pupillen, junioren en senioren) worden gevraagd om, gedurende de looptijd van deze pilot, 5 uur (vertaald als 50 punten) aan vrijwilligerswerk te doen door bepaalde diensten uit te voeren. Bij aanvang van de pilot kunnen diensten alleen op zaterdag uitgevoerd worden. Mogelijk dat in een later stadium daar de zondag aan toegevoegd wordt. Diensten kunnen ook uitgevoerd worden door ouders.

   

  Al vrijwilliger? 

  Als u al vrijwilliger bent bij JSV dan bent u en uw gezinsleden die evt. lid zijn, natuurlijk vrijgesteld van deze opgave. Als het goed is, staat u al als vrijwilliger in het ledensysteem van de club geregistreerd (fouten voorbehouden).

  Hieronder vallen in ieder geval de leiders en coaches/trainers van de teams, scheidsrechters, het wedstrijdsecretariaat en commissie- en kaderleden die nu al veel tijd aan JSV besteden. Ofschoon zij vrijgesteld van bovengenoemde opgave, mogen zij daar natuurlijk wel aan deelnemen want alle handjes zijn welkom. 

  Twijfelt u over uw vrijwilligersstatus, neem dan svp contact op via de e-mail (samensterk@jsv-nieuwegein.nl).  

   

  En hoe vul ik die opgave dan in? 

  Aan de vrijwilligersopgave kan voldaan worden door diensten voor JSV uit te voeren. Deze worden u aangeboden via de Voetbal.nl app (u moet deze dus installeren op uw mobiele telefoon en vervolgens registreren; de software is alleen geschikt voor Android en IOs). De Voetbal.nl app functioneert als een soort van Marktplaats; JSV biedt diensten aan en u kunt er op inschrijven. U registreert u door o.a. het emailadres op te geven waaronder u of uw kind bekend is bij de vereniging en waar u ook emails van de club op ontvangt! 

  Via de Voetbal.nl app bied JSV diensten aan waarvoor u zich kunt opgeven. Deze staan op datum gerangschikt zodat snel te zien is wanneer welke behoefte is aan welke dienst(en). Uiteraard hopen we dat de diensten die voor het eerstvolgende wedstrijdweekend beschikbaar zijn, snel ingevuld worden. Elke taak kent een bepaalde start- en eindtijd (bijvoorbeeld van 8 tot 10 uur 's ochtends). Een vrijwilligersuur levert u 10 punten op, ongeacht de moeilijkheidsgraad van een dienst.  

   

  En verder?  

  Gedurende de pilotperiode monitort JSV de voortgang en stuurt bij waar nodig. Ook is het de bedoeling om tijdens de looptijd van de pilot extra diensten toe te voegen die mogelijk ook op zondag uitgevoerd kunnen worden. Informatie hierover zal terzijnertijd op deze pagina toegevoegd worden. 

   

  Kinderziekten 

  Hoewel de vrijwilligersoptie in Voetbal.nl al bij diverse verenigingen met succes wordt toegepast, is deze voor JSV-Nieuwegein volstrekt nieuw. Dit betekent dat wij ongetwijfeld tegen zaken aan zullen lopen, waar vooraf geen rekening mee is gehouden. Misschien vervelend om te ondervinden maar voor JSV is dit puur leergeld. Wij rekenen op uw begrip hiervoor als dit mocht voorkomen.

   

  Hoe meld ik mij dan aan voor een bepaalde dienst op een bepaalde datum?

  Onderaan deze pagina treft u een PDF aan waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe u zich kunt aanmelden voor een dienst. 

  #SAMENSTERK

 • VEELGESTELDE VRAGEN  (zie ook de Sportlink help pagina op internet)


  Vraag: Waar kan ik de Voetbal.nl app vinden?
  Antwoord: De app kunt u downloaden voor uw iPhone in de App Store en voor uw Android telefoon in de Play Store.

  Vraag: Hoe kan ik inloggen in de Voetbal.nl app?
  Antwoord: Registreer u eerst door een account aan te maken. 

  Vraag: Heb ik de Voetbal.nl app persé nodig of kan ik mijn voorkeuren m.b.t. vrijwilligerswerk ook opgeven via de website van JSV?
  Ja, u heeft de app nodig; dit kan helaas niet via de website.

  Vraag: Ik zie geen optie in de app om me te in te schijven voor de beschikbare diensten.
  Antwoord: U bent waarschijnlijk niet ingelogd met het emailadres waarmee u (of uw kind) bekend is in de ledenadministratie. Log met het juiste emailadres in.
  Let op: U dient ingelogd te zijn als persoon die lid is van JSV-Nieuwegein. Dit lid roostert zichzelf vervolgens in voor de diensten. Als ouder van een lid dient u dus in te loggen in de app als uw kind.

  Vraag: Krijg ik een bevestiging nadat ik me ingeschreven heb?
  Antwoord: Nee, u krijgt geen bevestiging per mail of iets dergelijks. U dient zelf goed in de gaten te houden wanneer u zich ingeschreven hebt.

  Vraag: Ik heb meerdere gezinsleden die lid zijn van JSV-Nieuwegein. Hoe kan ik ze allemaal zien in de app?
  Antwoord: Zorg ervoor dat al uw gezinsleden met hetzelfde mailadres bekend zijn in de ledenadministratie. Daarna kunt u in de app via Instellingen -> Persoon Kiezen een gezinslid kiezen en de diensten inroosteren voor dit lid.

  Vraag: Ik heb me ingeroosterd voor twee diensten, maar ik zie in de app niet dat ik punten heb behaald. Hoe kan dit?
  Antwoord: De punten per dienst zie je pas terug als je de dienst gedaan hebt. Wel zie je na het inroosteren van twee diensten dat je voor 10 diensten ingepland bent (menu Vrijwilligerstaken -> Vrijwilliger -> Status --> (10 ingepland)

  Vraag: Ik zie niet alle diensten van seizoen 2019-2020.
  Antwoord: Dit kan kloppen. Door een technische beperking kan het programma in de app maximaal een half jaar vooruit kijken. Later in de tijd komen er dus meer nieuwe diensten beschikbaar.

  Vraag: Vanaf welke leeftijd kun je zelf diensten uitvoeren?

  Ben je 17 jaar of ouder, dan mag je zelf diensten uitkiezen en uitvoeren. Ben je jonger, dan mogen anderen diensten vervullen zoals vaders, moeders, ooms, tantes, buren etc.

   

  Toch nog vragen (en dat kan natuurlijk altijd):
  Neem dan contact op met JSV via emailadres samensterk@jsv-nieuwegein.nl

 • WELKE DIENSTEN ZIJN ER?

  Bij aanvang van de Pilotperiode worden de volgende diensten via Voetbal.nl app aangeboden: