• Spelregelbewijs

    De verenigingsraad van de KNVB heeft in haar vergadering van 30 mei 2015 ingestemd met een reglementswijziging die het halen van het spelregelbewijs verplicht stelt. Het vastleggen in het reglement betekent het volgende: een speler dient voor aanvang van het nieuwe seizoen van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 17 jaar bereikt in het bezit te zijn van een spelregelbewijs.

    Op de website van Voetbal Masterz lees je alles over het spelregelbewijs.