• Teamindelingen seizoen 2024-2025

   

  De afgelopen maanden zijn de trainers, coördinatoren en hoofden opleiding druk bezig geweest met de nieuwe teamindelingen. De indelingen zijn via de trainers verspreid en waar nodig is uitleg gegeven over de gemaakte keuzes. Indien een en ander toch onduidelijk is dan kan de trainer geraadpleegd worden, anders de coördinator en zijn er dan nog vragen dan kun je terecht bij een hoofd opleidingen.

  Zijn de indelingen nu definitief? Nee!
  De ervaring leert ons dat de komende periode spelers toch nog besluiten te stoppen met voetballen bij JSV Nieuwegein en dat andere spelers zich inschrijven bij de vereniging. Hier hebben we vaak geen grip op.

  De aantallen zijn afwijkend bij sommige teams?
  Het kan zijn dat een team veel meer spelers heeft ten opzichte van een ander team. Er kan dan nog een verschuiving plaatsvinden. Door wijzigingen in het ledenbestand worden er dan nog keuzes gemaakt.

  Ik heb tips en tops voor de indelingen. Waar kan ik hiermee terecht?
  De communicatie loopt via de trainer -> coördinator -> hoofd opleiding -> bestuur
  Aansluitend zal de coördinator de tips en tops meenemen naar het jeugdcommissie overleg om tot een integrale aanpak te komen richting het volgende moment.

  Blijven de teams heel het seizoen hetzelfde?
  Nee, in december kunnen 0-3 wijzigingen plaatsvinden binnen een team. Dit gebeurd in overleg en alleen indien noodzakelijk. Selectieteams (vanaf O13) hebben daar sneller behoefte aan om op niveau te kunnen voetballen.

  Sommige teams hebben nog geen Teamleider en/of trainer
  De ouders/ verzorgers worden opgeroepen voor een gesprek om tot een rolverdeling te komen. Komt er geen rolverdeling tot stand dan zal het team opgeheven worden.

  Ik (of mijn kind) is ingedeeld, wat nu?
  Zorg ervoor dat de teamleider en/ of trainer jou toevoegt aan de WhatsApp groep van het team. Langs deze weg wordt je geïnformeerd over de trainings- en wedstrijdtijden.

  Link naar teamindelingen:

  Teamindeling Onderbouw O8 t/m O12
  Teamindeling Middenbouw O13 t/m O17
  Teamindeling Bovenbouw O19 t/m O23
  Teamindeling meiden t/m MO17

  Kabouters, Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB) en 35+ (7 vs 7 teams) hebben contact over de indelingen via de Appgroepen.

   

  Interesse in een rol voor jouw team? Hieronder vindt je de taakomschrijving.

   

  Rol Teamleider

  • Aanwezigheid beheren van het team
  • Rijschema beheren van het team
  • Verzameltijd instellen in de Voetbal.nl app
  • De spelersopgaaf maken in de KNVB Wedstrijdzaken app
  • Team aanmelden
  • Controleren en/ of regelen van een grensrechter (met de ouders/verzorgers)
  • Controleren en/ of regelen van een scheidsrechter (met de ouders/verzorgers of club)
  • Eventuele taken uit handen nemen van de trainer als deze erom vraagt

  Rol Trainer

  • Trainingen voorbereiden en oefeningen bedenken.
  • Een jaarplan opstellen met bijbehorende doelen.
  • Het individueel begeleiden van spelers als dat nodig is.
  • Contact houden met de ouders (in geval van jonge teams).
  • Het eventueel coachen bij wedstrijden.
  • Het corrigeren van spelers tijdens de training.
  • Zorgen voor een goede groepssfeer en mentaliteit.
  • Aanstellen begeleidingsstaf (teamleider, assistent/ collega trainer).

  Trainers worden begeleid door een Hoofd Opleidingen (HO). Cursussen worden vergoed door de vereniging.

  Stuur een e-mail naar ttb@jsv-nieuwegein.nl bij interesse!