• Nieuws uit de ALV

  Op vrijdag 7 juni werd de Vrijwilligersavond gecombineerd met een (korte) Algemene Ledenvergadering (ALV).


  Voorzitter Coert van Ee opende de ALV in aanwezigheid van het bestuur van JSV.
  Hieronder volgt een korte terugblik op wat er zoal besproken en besloten werd:
   

  • De ALV werd gehouden tijdens de vrijwilligersbedankavond
  • Bestuursvoorzitter Coert van Ee bedankte alle vrijwilligers voor hun grote inzet
  • Er waren ongeveer 100 mensen aanwezig
  • De begroting voor seizoen 2019-2020 werd goedgekeurd
  • Er zijn nog wel enkele financiĆ«le knelpunten; bestuur gaat scherper op de uitgaven letten
  • Sportparkmanager zorgt waarschijnlijk voor een extra, niet begrote, financiĆ«le meevaller
  • De contributie, vanaf dit jaar geint met behulp van Sportlink, voor komend seizoen blijft ongewijzigd
  • In het HHR (Huishoudelijk Reglement) worden enkele regelingen rond contributie geschrapt
  • De U-pas of Nieuwegeinpas kan gebruikt blijven worden. Uit beheeroverwegingen komen er nu 2 dagen waarop men in contact met JSV hierover kan gaan, niet dat men te pas en te onpas
  • Er zijn veel vacatures voor vrijwilligers in het bestuur en op ander plekken
  • Cor Tergouw werd gehuldigd voor zijn jarenlange werk bij JSV
  • Elly en Theo Ehlert werden beiden Lid van Verdienste, vanwege hun al jarenlange tomeloze inzet voor JSV
  • De Arie Terlouw trofee ging naar Chantal van Maurik, voor haar grote inzet voor het vrouwenvoetbal
  • Tot slot werd het sponsorcontract tussen Jos Scholman en JSV getekend onder luid applaus van de aanwezigen
  • Daarna was het nog lang erg gezellig bij JSV
 • Bestuur van JSV. Met dank aan Fotografie Jordi Jupijn