• Belangrijkste punten uit de Algemene Ledenvergadering JSV Nieuwegein van 15 november 2018

   

  Bestuur

  Ton van Kippersluis, is gestopt als voorzitter van het bestuur van JSV. Hij is 10 jaar voorzitter geweest en neemt afscheid op de Nieuwjaarsreceptie van 6 januari 2019, vanaf 15.00 uur.

  Twee leden van het bestuur hebben inmiddels met een kandidaat-voorzitter gesproken. Indien het bestuur dit een goede kandidaat vindt, zal deze kandidaat zo snel mogelijk worden voorgedragen op een extra uit te schrijven Algemene Ledenvergadering (ALV).

   

  Financieel

  Het seizoen 2017-2018 is weliswaar sportief een normaal seizoen geweest, financieel was het echter geen goed seizoen met een tekort van €19.000. Belangrijkste reden: minder mensen die gebruik maken van de kantine. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en de ALV heeft de jaarrekening goedgekeurd.

  Dit lopende seizoen wordt de begroting naar beneden bijgesteld en voor komend seizoen wordt bezuinigd op salarissen, spelersfonds en gaat de contributie omhoog. 

  Drankjes tijdens de Nieuwjaarsreceptie zijn niet meer gratis.

   

  Commissies

  Er zijn twee nieuwe commissies actief binnen JSV: een toernooi- en een feestcommissie. De activiteiten worden binnenkort op de website gezet.

  De sponsorcommissie is naarstig op zoek naar (nieuwe) sponsoren. De commissie is zeer actief en zit vol nieuwe ideeën.

   

  Parkmanager

  De parkmanager Jimte Poelman ontwikkeld veel nieuwe projecten, waar we binnenkort meer over gaan horen.

  Verduurzaming van het sportpark is in bewerking in overleg met de gemeente.

   

  Vrijwilligers

  Er is nog steeds een groot tekort aan vrijwilligers: EHBO in het weekend, thee schenken tijdens de wedstrijden, wedstrijdsecretaris voor de zondag, beheer op maandag /donderdag en vrijdag, bestuursleden voor sponsoring en beheer, en op veel meer plekken bij JSV zijn vrijwilligers nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@jsv-nieuwegein.nl