• TTB-structuur per 1 januari 2024

   

  Beste Leden,

  Zoals aangekondigd tijdens de ALV, op d.d. 12 december 2023, zal vanaf januari 2024 de TTB-structuur er iets anders uit zien.

  We zullen werken met Hoofd opleidingen (HO), een technische commissie (TC) en een jeugdcommissie (JC).

  De nieuwe structuur en invulling van de ontstane posities zijn te vinden op de volgende pagina:

  Structuur | JSV Nieuwegein (jsv-nieuwegein.nl)

   

  Namens alle kaders