• Uitnodiging ALV 15 juni 2023

  Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van vv JSV Nieuwegein

  Datum: donderdag 15 juni
  Aanvang: 19:30 uur
  Locatie: Clubhuis JSV

  Voorlopige agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen ALV 10 januari 2023
  4. Begroting 2023-2024
  6. Contributie nieuwe seizoen
  8. “Rondje langs de velden”
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

  Zijn er punten die je wil inbrengen naar aanleiding van bovenstaande agenda? Stuur deze dan uiterlijk 9 juni naar bestuur@jsv-nieuwegein.nl. De definitieve stukken voor de vergadering kunnen vanaf 29 mei per e-mail opgevraagd worden via bestuur@jsv-nieuwegein.nl