• Update coronavirus

  Update 30 maart 2020

   

  UPDATE CORONAVIRUS

  Hierbij willen wij jullie namens het bestuur graag een update geven over de situatie voor JSV met betrekking tot het Coronavirus.  Wij maken ons net als heel Nederland ook zorgen om de situatie en wij hopen allereerst dat jullie (onze leden, sponsoren en donateurs) en jullie families allemaal in goede gezondheid verkeren.  

  Wij volgen de instructies die wij van de overheid, het RIVM en de KNVB krijgen op de voet.

  De laatste update vanuit de overheid van 23 maart betrof het verlengen van de periode waarin een verbod geldt voor bijeenkomsten (ook met minder dan 100 personen) tot en met 1 juni. Hier is enige onduidelijkheid over ontstaan of het voetbal onder dit verlengde verbod valt.

  Zie hieronder hetgeen vanuit de Rijksoverheid richting de sportwereld is bevestigd.

  De Rijksoverheid heeft het onderstaande richting de sportwereld bevestigd waar ook op gehandhaafd zal worden.

  -         Tot en met 6 april: Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;

  -         Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;

  -         Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;

  -         Tot 1 juni kunnen er verder geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien worden georganiseerd.

   

  Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en zijn de bovenstaande maatregelen ook van toepassing.

  Uiterlijk 6 april maar naar verwachting zal dinsdag 31 maart n.a.v. het dan geplande kabinetsbesluit al meer duidelijkheid volgen over de huidige maatregelen en de impact voor de sportwereld.

   

  Dit betekent dat er nog steeds geen duidelijkheid is hoe en of de competitie en trainingen na 6 april kunnen worden hervat. Wij volgen hierin uiteraard de KNVB

  Vanuit de leden komen er diverse vragen en dat begrijpen wij. Daarom hebben wij hieronder een FAQ (veel gestelde vragen) opgesteld, waarmee we hopen te bereiken de vragen/onduidelijkheden zoveel mogelijk te beantwoorden. Op dit moment zijn we als bestuur echter ook afhankelijk van de communicatie vanuit de overheid en de KNVB en kunnen daarom niet overal antwoord op geven.  FAQ:

  Wanneer starten de competities/trainingen weer?  

  Dit is nog niet bekend. Wij volgen instructie van KNVB.

  Krijg ik nu een deel van mijn contributie terug?

  Wij zullen en kunnen de contributies niet gaan corrigeren vanwege het Coronavirus. Het lidmaatschap dat betaald moet worden is o.a. gebaseerd op de maandelijkse financiële verplichtingen die wij als club hebben. Deze financiële verplichtingen lopen voor ons als club gewoon door. Wij moeten bijvoorbeeld voor alle leden maandelijks een bedrag afstaan aan de KNVB en wij moeten ook de huur betalen voor de velden aan de Gemeente. Daarnaast zijn wij als club ook erg afhankelijk van de kantineopbrengsten en van diverse evenementen. Hoewel de overheid wel hulpmaatregelen heeft afgekondigd, is het nog niet helder hoe wij als JSV hier gebruik van kunnen maken.  

  Hoe gaan de selectieprocedures en teamindelingen plaatsvinden voor volgend seizoen?

  Het merendeel van de spelers is qua niveau bekend bij de trainers, scouting, coördinatoren van JSV. In het geval er dit seizoen niet meer gespeeld zal worden geldt het volgende scenario:

  -         De concept teamindelingen zullen in gezamenlijkheid worden opgesteld door het Team Technisch Beleid en de genoemde rollen. (Dit zal telefonisch en via mail gebeuren).

  -         Spelers die dit seizoen zijn opgevallen voor een eventuele plek in een selectieteam zullen in de concept teamindelingen aan een selectieteam worden toegevoegd.

  -         Het nieuwe seizoen zullen spelers op basis van deze indelingen gaan trainen/spelen waarna de teamindelingen na een bepaalde periode een meer definitieve vorm zullen krijgen. Dat betekent dat spelers nog kunnen afvallen of aansluiten. (Hoe lang deze extra “selectie” periode zal duren wordt nog nader bekeken). 

  Wanneer vindt de ALV (Algemene Leden Vergadering) plaats?   

  Dat is op dit moment in deze unieke situatie niet te voorspellen. Met het verbod op bijeenkomsten tot 1 juni zal dit met de kennis van dit moment ergens tussen 1 juni en het nieuwe seizoen kunnen zijn. We zullen hier een update over geven als er meer duidelijkheid is.


  Hoe gaat JSV verder met het vrijwilligerswerk (SAMEN sterk)?

  Als JSV weer kan opstarten met voetballen worden de vrijwilligerstaken via de app weer aangeboden en kan iedereen zich weer aanmelden om te helpen.


  Mogen we wel in kleine groepen trainen?  

  Nee, dit is niet toegestaan. Om onnodige besmetting met het Coronavirus te voorkomen is het van belang dat we alle onnodige contacten voorkomen. Op dit moment is de gezondheid van ons allemaal belangrijker dan het voetbal.


  Blijft de termijn van de overschrijvingsperiode staan?

  Dat is op dit moment niet bekend. De KNVB is achter de schermen druk bezig met het uitwerken van scenario’s waaronder ook het vraagstuk van overschrijvingen.

  Wat betekenen de huidige standen op de ranglijst?

  Dat is op dit moment niet bekend. De KNVB is achter de schermen druk bezig met het uitwerken van scenario’s waaronder ook het vraagstuk van de huidige standen en de consequenties zoals promotie of degradatie.  Wij wensen iedereen veel gezondheid toe en hopen jullie weer snel op het sportpark te zien


  Bestuur JSV Nieuwegein