• Veiligheid en Respect bij JSV

    JSV vind het uitermate belangrijk dat spelers en speelsters veilig en vertrouwd hun sport kunnen uitoefenen en doet er veel aan om dit te waarborgen. Zo moeten bijvoorbeeld vrijwilligers, vaak leiders en trainers die heel veel met kinderen werken, een Verklaring Omtrent goed Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Geen éénmalige actie want dit wordt periodiek herhaald.

    Daarnaast is het goed om te weten dat JSV over een vertrouwenscontactpersoon beschikt die voor iedereen bereikbaar is.

    Bij JSV is dit Riny Goes. Je kunt contact met haar opnemen als je je ergens zorgen over maakt. Zorgen over iets dat gebeurt is tijdens de activiteiten van de club of over iets dat je hebt opgevangen tijdens de training of op- en rond het veld. Ook kan je iets ongewoons zijn opgevallen tijdens spel en training. Dit gaat bijvoorbeeld over seksuele intimidatie, discriminatie etc. Kortom: iedere vorm van ongewenst gedrag.

  • Zonder respect geen voetbal
  • Contact opnemen

    De vertrouwenspersoon is bereikbaar per mail. Je kunt daarna desgewenst een persoonlijke afspraak maken. Privacy is hierbij uitermate belangrijk en moet ten alle tijd gewaarborgd zijn. De club staat dan ook volledig buiten de contacten die met de vertrouwenspersoon gelegd worden.