•  

   

  Welkom bij JSV-Nieuwegein op Sportpark Galecop!

   

  Het voetbalseizoen is begonnen en willen dit voor iedereen op een zo veilig mogelijke wijze laten verlopen. Het Covid-19 virus (corona) blijft een risico en we moeten er gezamenlijk voor zorgen dat het virus ons niet raakt. 

  Om die kans te reduceren zijn onderstaande gedragsregels en maatregelen getroffen welke gelden voor iedereen: spelers, staf, ouders en bezoekers.

   

  Gedragsregels

  1) Thuisblijven bij ziekteverschijnselen (verkoudheid, griep, koorts, hoesten...).

  2) De 1,5 meter afstand tussen/tot personen van 18 jaar en ouder dient gehandhaafd te worden.

  3) De bekende hygiëneregels moeten worden gehanteerd: handen wassen en niezen/hoesten in elleboog.

  4) Houd u zich aan de éénrichting looproutes.

  5) Douches mogen niet en kleedkamers beperkt gebruikt worden.

   

  Maatregelen

  Tevens hebben wij als bestuur een aantal besluiten genomen om de toestroom van mensen op het park te reduceren. Daarom zijn de volgende maatregelen genomen:

  1) De bezoekende club wordt gevraagd om naast spelers/begeleiding maximaal 4 personen/ouders als supporter mee te nemen.

  2) De spelers dienen zich al thuis om te kleden.

  3) Bezoekende club bekijkt vooraf op de website op welk veld er gespeeld wordt. Houdt u zich aan de éénrichting looproutes om zoveel mogelijk contact met anderen te voorkomen. Na afloop wordt u verzocht het sportpark direct weer te verlaten.

  4) De spelers kunnen geen gebruik maken van kleedkamers om om te kleden of te douchen na de wedstrijd. De kleedkamers mogen alleen gebruikt worden tijdens de rust van de wedstrijd zodat spelers/begeleiding tot rusten kunnen komen en limonade kunnen drinken. Het verzoek is echter om bij goed weer op het veld te blijven.

  4) Er kan door bezoekende clubs geen gebruik worden gemaakt van de kantine. Ouders die voor/tijdens de wedstrijd koffie of thee willen halen, kunnen hiervoor gebruik maken van ons verkooppunt tegenover veld 1A.

   

  Kantine/Tribune

  Voor wat betreft het gebruik van de kantine/tribune zijn de volgende maatregelen genomen: 

  1) Kantinegebruik is alleen voor eigen leden/ouders/begeleiding.

  2) Bij binnenkomst van de kantine moet u zich registreren met de klaarliggende formulieren. Na 2 weken worden deze formulieren vernietigd. Registratie is om in geval van een corona uitbraak contactonderzoek te kunnen uitvoeren.

  3) In de kantine alleen gebruik maken van de zitplaatsen. Het is niet toegestaan om te gaan staan in groepjes. Alleen bij het bestellen is het toegestaan om in de rij, wel op 1,5 meter afstand, te staan.

  4) Er kan alleen contactloos/PIN betaald worden.

  5) Op de tribune mag er plaatsgenomen worden op die zitplaatsen die met een stip gemarkeerd zijn. Indien alle zitplekken bezet zijn dan wordt de toegang tot de tribune gesloten. U kunt dan langs het veld staan, uiteraard op 1,5 meter van elkaar.

  6) Hou je aan de looproute, deze is éénrichtingsverkeer. De ingang/start van de route is aan de voorzijde van het clubgebouw en de uitgang/einde is via de tribunetrap aan het einde van de kantine/tribune. Bevind je je op het terras bij de tribune en wil je de kantine in: ook hier geldt éénrichtingsverkeer. Let dus op de aanwijzingen hiervoor.

  7) Het wedstrijdsecretariaat is alleen toegankelijk voor personen die daar op dat moment nodig of moeten zijn. Volg de instructies van de wedstrijdzaken vrijwilliger op!!

   

  Daarnaast willen wij u graag vragen om de aanwijzingen/instructies van de JSV vrijwilligers te volgen. Respecteert u svp de instructies en de aanwijzingen van de vrijwilligers! Deze zijn er namelijk alleen om uw gezondheid en die van uw kinderen te borgen!

   

  Gevolgen bij het niet opvolgen van de veiligheidsregels

  JSV behoudt zich het recht voor om degene die de aanwijzingen en/of instructies niet opvolgt, van het complex te verwijderen en eventueel de toegang tot het complex te verbieden. Het niet opvolgen van de aanwijzingen betekent namelijk het in gevaar brengen van omstanders en wordt niet getolereerd.

  Uiteraard gaan we ervan uit dat iedereen het belang van de genoemde maatregelen inziet en deze acties niet nodig zullen zijn. Wij willen u ook vragen om elkaar aan te spreken waar nodig. Samen moeten we er namelijk voor zorgen dat iedereen veilig kan blijven voetballen en iedereen weer veilig naar huis kan.

   

  Wij verwijzen u verder naar onderstaande sites, waar de maatregelen uitvoerig beschreven staan.

   

  https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf

  http://www.rijksoverheid.nl/corona

  http://www.nieuwegein.nl/coronavirus

   

  Met vriendelijk groeten, 

  Bestuur JSV