• Het is al jaren de traditie dat JSV haar vrijwilligers eens extra in het zonnetje zet. Dit wordt aan het eind van elk speelseizoen gedaan.

  Ook dit jaar wordt de Vrijwilligersavond georganiseerd en wel op vrijdag 25 mei a.s. 

   

  Uitnodiging ALV en Vrijwilligersavond JSV, 25 mei 2018

  Beste vrijwilligers en sportvriend(inen),

  Het afgelopen seizoen bent u actief geweest als vrijwilliger voor onze vereniging. We willen u graag hiervoor onze erkentelijkheid tonen. Om onze waardering te laten blijken, willen we u en uw partner hierbij graag uitnodigen tot het bijwonen van de vrijwilligersavond, een traditie bij JSV. De avond zal gecombineerd worden met een hele korte Algemene Leden Vergadering (ALV), vanwege het vaststellen van de contributie voor seizoen 2018 – 2019, bespreking van begroting 2018 -2019, uitreiking Arie Terlouw trofee en nemen we afscheid van een zeer prominente vrijwilliger. Voor de verdere inhoud van deze korte ALV verwijzen we naar onze website.

  We begroeten u graag op vrijdag 25 mei vanaf 18:30 uur in het clubhuis op ons sportpark. We starten met eten. Daarna houden we een korte ALV en vervolgens vieren we met elkaar de vrijwilligersavond.

  In verband met het grote aantal vrijwilligers dat actief is binnen de vereniging en de hiervoor noodzakelijke catering, verzoeken wij u vriendelijk om zo spoedig mogelijk aan ons door te geven of u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen. Bij voorkeur d.m.v. een mail aan info@jsv-nieuwegein.nl . Tot slot hopen we uiteraard dat u zich ook het komend seizoen weer in wilt zetten voor JSV om er weer een succesvol seizoen van te maken. Wij hopen u de 25ste te mogen begroeten.

  Met vriendelijke groet,

  Het Algemeen Bestuur.