• JSV-Nieuwegein heeft een nieuwe voorzitter

  Op de Algemene Ledenvergadering van 5 juni jongstleden is op voordracht van het bestuur en met instemming van de aanwezige leden Wail Shaaban verkozen tot voorzitter van JSV-Nieuwegein.

  Hij volgt hiermee Coert van Ee op die medio 2019 terugtrad om gezondheidsredenen. In de tussenliggende periode is oud-voorzitter Ton Kippersluis bereid geweest om als ad-interim op te treden en Wail bekend te maken met de club.

  In de Algemene Ledenvergadering van november 2019 werd de club al geinformeerd dat Wail zeer geinteresseerd was om de vacante positie van voorzitter in te vullen en met de bekrachtiging van afgelopen vrijdag is dit nu een feit geworden.

  Ton Kippersluis blijft gelukkig voor JSV behouden; hij volgt Theo Ehlert op en neemt de afdeling Beheer onder zijn hoede. Hierbij heeft hij wel nadrukkelijk aangegeven deze functie niet alleen te kunnen uitoefenen dus heeft u interesse om samen met Ton dit in te vullen?  Laat het weten aan bestuur@jsv-nieuwegein.nl

   

 • Bestuur JSV-Nieuwegein met uiterst links de nieuwe voorzitter Wail Shaaban (foto Jordi Jupijn)